Privacyverklaring About Image en PA-Amsterdam

PRIVACYVERKLARING ABOUT IMAGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

About Image kan persoonsgegevens over u verwerken. Dit doordat u gebruik maakt van de diensten van About Image en/of PA-Amsterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan About Image verstrekt. About Image kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  •  Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  •  Mailadres
  •  IP-adres

PRIVACYVERKLARING ABOUT IMAGE/PA-Amsterdam WAAROM ABOUT IMAGE GEGEVENS NODIG HEEFT

About Image/PA-Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Dit indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan About Image uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ABOUT IMAGE GEGEVENS BEWAART PRIVACYVERKLARING ABOUT IMAGE

About Image/PA-Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

About Image verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. En/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van About Image worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. About Image gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

About Image maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. En hoe effectief de online-advertenties van About Image zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR GOOGLE ANALYTICS
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan About Image te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Zij kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. About Image heeft hier geen invloed op.

About Image heeft Google geen toestemming gegeven om via About Image verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar shirley (at) aboutimage.nl About Image zal zo snel mogelijk, maar binnen  2 weken , op uw verzoek reageren.

 PRIVACYVERKLARING ABOUT IMAGE BEVEILIGEN

About Image neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van About Image maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

U KUNT CONTACT OPNEMEN BETREFT PRIVACYVERKLARING ABOUT IMAGE

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door About Image verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Shirley Tdlohreg op via shirley (at) aboutimage.nl

www.aboutimage.nl is een website van Shirley Tdlohreg. Zij is als volgt te bereiken:

  • Shirley Tdlohreg ,
  • About Image mobiel: 06-20417381
  • Corresporendentie: About Image, Sportlaan 298, 1185 TL , Amstelveen.
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34242769
  • Mailadres: shirley (at) aboutimage.nl