Het leven gaat verder ook na borstkanker dus back to life met stichting Back To Life!

 1. Borstkanker treft één op de zeven vrouwen tijdens hun leven in Nederland.
 2. Elk jaar komen dus ongeveer 17.000 vrouwen met borstkanker bij per jaar, zij krijgen te horen, “Helaas mevrouw u hebt borstkanker”
 3. De overlevingskansen zijn goed en toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van borstkanker.
 4. Er is dus bijna niemand die geen familielid, vriendin of kennis heeft die deze nare ziekte niet heeft of heeft gehad.
 5. Wie er op tijd bij is, heeft goede vooruitzichten op genezing en volledig herstel bij borstkanker.
 6. Het volledig herstel en de re-integratie na de diagnose borstkanker is een moeilijke, lange weg.

stichting-back-to-life-betere-nazorg-bij-kanker-hulp-bij-reintergratie-vrouwen-borstkanker

Cijfers over borstkanker voor Nederland

 • 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker.
 • Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. 28 % van alle kankerdiagnoses bij vrouwen is borstkanker.
 • In Nederland zijn er meer dan 230.000 mensen(vrouwen en mannen) die borstkanker zich hebben/hebben gehad.
 • 20% van de borstkankerpatiënten is jonger dan 50 jaar.
 • 80% is 50 jaar of ouder.
 • 30% van de patiënten is 70 jaar of ouder.
 • 88% van de vrouwelijke patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven.
 • Na 10 jaar is 76% van de patiënten nog in leven.
 • Er overlijden jaarlijks ruim 3.000 mensen aan de gevolgen van borstkanker.
 • Dagelijks sterven er ongeveer 9 mensen aan de gevolgen van borstkanker.
 • Bij 20% van alle borstkankerpatiënten komt borstkanker in de familie voor.
 • Bij 5 tot 10% van de borstkankerpatiënten is er sprake van erfelijke aanleg voor borstkanker.

* Deze cijfers gelden voor Nederland
Bron:    pinkeribbon.nl en http://cijfersoverkanker.nl/

De lange moeizame weg van re-integratie en dus weer genieten van je leven.

Zeker, er is volop aandacht voor vrouwen met borstkanker en veel steun tijdens het genezingsproces. Maar als je (bijna) beter bent, ben je
dus op jezelf aangewezen. Ook bij het weer oppakken van je werk. Dit via je baan of je eigen bedrijf en je sociale leven dus re-integratie en
weer genieten van je leven. Hierin wil de stichting BTL jou een steuntje in de rug geven en je ook een handje helpen.

Stichting Back To Life en haar doelgroep, haar visie en haar missie

“Vrouwen met borstkanker of schoonverklaard van borstkanker, algemene relevante voorlichting te geven. Samen te werken ter verbetering  van
de nazorg bij kanker in het algemeen. Te verbinden, te steunen en hoop  geven door middel van het organiseren van gratis bijeenkomsten  of bijeenkomsten tegen een lage toegangsprijs” (citaat tekst uit de Akte van oprichting/statuten van stichting Back TO Life) Pro bono opgericht door notaris Schenk en zijn collega met de hulp van  Angligène Servania-Woods. Ingeschreven bij  het handelsregister met het KvK nummer 76325024.

Ook samen te werken ter verbeteren van het nazorg bij kanker in het algemeen met andere organisaties zoals BVN , K.W.F., Pink Ribbon, inloophuizen voor kanker. Het concept wordt verder uitgewerkt en de 1ste bijeenkomst/workshop wordt speciaal voor de doelgroep op maat samengesteld.

Het doel is onder andere die vrouwen een gratis bijeenkomst/workshop én een leuke, nuttige middag aan te bieden. Door ze te helpen met het vinden van hun hernieuwde uiterlijk door nieuwe inzichten en empowerment. Van patiënt zijn naar weer vrouw zijn. Dus “Back to life” oftewel weer de volledige regie over je eigen leven te hebben. Te re-integreren en ook weer volop te genieten van het leven! En weer te stralen, er dus goed én beter uit te zien!

Stichting-Back-To-Life-About-Image-Amstelveen-borstkanker-Shirley-Tdlohreg-voorzitter

Het bereiken van de doelgroep van stichting BTL voor aanmelding, deelname en uitvoering

 1. Via website en blog van stichting Back To Life, Linkedin stichting BTL en Facebook stichting BTL (allen onder constructie)
 2. Door opgebouwde contacten bij specialistische ziekenhuizen zoals het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, het UMC Amsterdam
  en het Alexander Monro ziekenhuis te Bilthoven.
 3. De contacten via netwerk bestuur stichting BTL en de contacten met zorgverleners gespecialiseerd in nazorg bij (borst)kanker
 4. Netwerk van ambassadeurs en via zoals zakelijke netwerken VAZO, OA Amstelveen en Linkedin brengt de stichting bij de doelgroep.
 5. De vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, deelgenomen hebben aan de workshop(s) en lotgenoten vertellen over
  de stichting BTL.

akte-van-oprichting-stichting_BTL-voorzitter-Shirley-Tdlohreg-7112019

Donaties en sponsoring na oprichting stichting BTL

Voor het geven van de workshops en organiseren van de evenementen is geld nodig. Hiervoor is de stichting BTL aangewezen op donaties en sponsoring. Stichting BTL zal jaarlijks een fundraising- en netwerk evenement houden, subsidie aanvragen bij gemeente Amstelveen en diverse acties organiseren.
Dit om zo geld binnen te halen om de stichting te laten draaien, functioneren en te exploiteren. Stichting BTL is/wordt een ANBI-stichting. De donateurs kunnen vanaf dan de giften aftrekken voor inkomsten – of vennootschapsbelasting.  Stichting BTL betaalt geen schenkingsbelasting na het verkrijgen van de ANBI-status. (de aanvraag wordt ingediend na aantreden van het nieuw bestuur)

Wil je nu reeds een kleine bijdrage doneren graag want elke euro is welkom:
Stichting Back To Life te Amstelveen bankrekening NL INGB 0007460244

Sta op tegen borstkanker en sta op voor stichting Back To Life, help jij ook mee?

Iedereen kent wel iemand in zijn/haar directe omgeving die borstkanker heeft of heeft gehad. Wil jij meehelpen om deze groep vrouwen een steuntje in de rug te geven en in duwtje in de goede richting? In de vorm van een donatie, sponsoring, bij het helpen organiseren van de jaarlijkse acties en/of het sponsor- en netwerkevent?

Sta jij op tegen borstkanker en voor stichting Back To Life? Wil jij ook meehelpen? Neem dan contact op met stichting Back To Life, want de stichting BTL kan alle aangeboden hulp goed gebruiken bij het uitvoeren van haar missie. Stichting Back To Life zoekt z.s.m. een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris ter vervanging van de huidige secretaris. heb je zelf interesse of ken je iemand die interesse heeft in bestuursfunctie mail dan a.u.b. naar stichtingbacktolife@gmail.com

sta-op-tegen-borstkanker-sta-op-voor-stichting-back-to-life

Voor meer informatie mail a.u.b. naar stichtingbacktolife(at)gmail.com of voor een belafspraak met huidige voorzitter stichting BTL Shirley Tdlohreg.

Volg stichting Back To Life op:

volg-stichting-back-to-life-linkedin